Preview Mode Links will not work in preview mode

Den 4. Væg

Apr 16, 2024

I DETTE AFSNIT ANMELDER VI: STOLTHED & FORDOM (Betty Nansen Teatret), NYE TIDER (Folketeatret), SLAGMARK (Teater Får302) og KOREORAMA 01 (Det Kongelige Teater).

Line Kirsten har haft travlt og set forestillinger om alt fra ung liderlighed og gammel kærlighed til et teksttungt værk, der sætter fokus på...


Apr 2, 2024

I DETTE AFSNIT ANMELDER VI: URINETOWN (Østre Gasværk) og TJENER FOR TO HERRER (Det Kongelige Teater). Derudover snakker vi kort om ALLER DYBEST NEDE (Bådteatret) og MOD LYSET (Blaagaard Teater). 

Clara har opdaget, at hun er mere til plat far/tissehumor, end hun troede. Måske er det fordi, hun er blevet 30, måske...