Preview Mode Links will not work in preview mode

Den 4. Væg

Mar 31, 2016

Da vi oprettede vores nye iTunes-kanal, kunne vi desværre ikke rykke alle vores gamle afsnit med over. Vi startede derfor ved afsnit #28. Vi synes dog ikke, at I skal snydes for de gamle afsnit, og vil derfor forsøge at udgive de gamle afsnit i en lettere redigeret udgave. 


Mar 18, 2016

Da vi oprettede vores nye iTunes-kanal, kunne vi desværre ikke rykke alle vores gamle afsnit med over. Vi startede derfor ved afsnit #28. Vi synes dog ikke, at I skal snydes for de gamle afsnit, og vil derfor forsøge at udgive de gamle afsnit i en lettere redigeret udgave.